عکسهایی که از محلها، زمانها و مراسم مختلف توسط خودم تهیه شده . مطالب بی ربط و با ربطم هست . ببین ببر اما نظر مهمه نظر بده!!
جمعه 12 تیر 1388
ولادت حضرت علی (ع)

 کلیپ  موبایل کلیپ ایرانی عکس دختر و پسر عکسهای باهال بکن خانم داف داغ

 علی

کعبه دل را ز نو باید که  معماری  کنم                      

      بر در و دیوار آن نقش تو حجاری کنم

              وزنقوش غیرتو این خانه را عاری کنم

                       همچو جان خویشتن از او نگهداری کنم

                               خانه چون آماده شد گویم که انعامی بده  

ما خمارآلودگان را یاعلی جانی بده        بینوایان رهت را هم سرانجامی بده

 

آخر از دیوانگی ها سر به صحرا میزنم

     هرچه باداباد آخر دل  به  دریا  میزنم

             آتشی  بر خرمن هستی  سراپا  می زنم

                      گوشه ای از پرده  کار تو  بالا می زنم

                              حکم قتلم داده ای گویی  که  فرجامی  بده

ما خمارآلودگان را یاعلی جانی بده       بینوایان رهت را هم سرانجامی بده

 

نا توانم خسته ام  زارم  دخیلم  یاعلی

     مستمندم بی کسم خوارم دخیلم یاعلی

             شرمسارم چون گنهکارم دخیلم یا علی

                    از جنابت خواهشی دارم دخیلم یا علی

                            وعده ای قولی قراری یا که دشنا مم  بده

ما خمارآلودگان را یاعلی جانی بده        بینوایان رهت را هم سرانجامی بده