عکسهایی که از محلها، زمانها و مراسم مختلف توسط خودم تهیه شده . مطالب بی ربط و با ربطم هست . ببین ببر اما نظر مهمه نظر بده!!
شنبه 13 تیر 1388
مرگ نازلی

 کلیپ  موبایل کلیپ ایرانی عکس دختر و پسر عکسهای باهال بکن خانم داف داغ داغ

 اینهم شعر از شاملو. 

شاید خیلی از شما اینو نشنیده باشید یا قبلا نخونده باشید اما بد نیست بخونید و دربارش فکر کنید و در مورد شعر نظر بدید:

 

نازلی!  

بهار خنده زد و ارغوان شکفت 

در خانه زیر پنجره گل داد یاس پیر 

دست از گمان بدار! 

با مرگ نحس پنجه میفکن 

بودن به از نبود شدن خاصه در بهار.... 

 

نازلی سخن نگفت 

       سرافراز 

              دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت.... 

 

نازلی سخن بگو! 

مرغ سکوت جوجه ی مرگی فجیع را 

در آشیان به بیضه نشسته است! 

 

نازلی سخن نگفت  

       چو خورشید 

             از تیرگی برآمد و در خون نشست و رفت.... 

 

نازلی سخن نگفت  

       نازلی ستاره بود 

             یک دم درین ظلام درخشید و جست و رفت.... 

 

نازلی سخن نگفت  

       نازلی بنفشه بود  

            گل داد و مژده داد«زمستان شکست»و رفت.... 

 

                        و رفت. 

 

                                  «احمد شاملو» 

 

*پی نوشت: شاملو این شعر را در یاد و در شان یکی از دوستانش بنام وارطان سالاخانیان (که پس از کودتای ۲۸ مرداد گرفتار شد و زیر شکنجه ددمنشانه زندانبانان جان سپرد) سرود. شعر نخست «مرگ نازلی» نام گرفت تا از سد سانسور بگذرد اما این عنوان شعر را به تمامی وارطان ها تعمیم داد و از صورت حماسه یک مبارز خاص درآورد 

کلیپ  موبایل کلیپ ایرانی عکس دختر و پسر عکسهای باهال بکنخانم داف داغ  

کلیپ  موبایل کلیپ ایرانی عکس دختر و پسر عکسهای باهال بکنخانم داف داغ