عکسهایی که از محلها، زمانها و مراسم مختلف توسط خودم تهیه شده . مطالب بی ربط و با ربطم هست . ببین ببر اما نظر مهمه نظر بده!!
چهارشنبه 24 تیر 1388
فی التوصیف الاپسار(جمع الپسر)

 

 

این مطلب رو هم در جواب متن پایینی میارم که تو وبلاگ گروهی دانشجویان عمران (سد) دانشگاه عباسپور خوندم. متن نوشته یکی از نویسندگان اصلی وبلاگ به اسم محمد رضایی هستش که بازم بدون دخل و تصرف تو متن براتون آوردم. امیدوارم شما خانما هم خوشتون بیاد و نظر بدین و هی نگین که چرا واسه خودتون نمینویسید!!. اما خدایی ببینید متن با متن چقدر فرق میکنه .... این بار هم میگم اگه نظرات قشنگ و مربوط به متن باشه منتشر میکنم!!!  


هذا الموجود فی البعض الاوقات یک مارمولکیه و فی الاکثر الاوقات فی البرابر الدخاتیر(جمع الدختر) البوق البوق .
کار الاپسار سه تیغه الریش و الزدن الواسکازین و الروغن الترمز بکله و الریمل بالدماغ(السردبیر لا تخصص فی هذه البحث الخطیر) و العلافی فی الدانشگاه برای یتورونَ (تور کردن) الدخاتیر (الواقعیت التلخ) .
الاستاد دشمن الخونی الاپسار بدلیل النشستن هذا لموجود فی الآخر الکلاس و المزه پرانی و الجفنگ بازی .
و اما توصیه المهم بدخاتیر الدانشگاه . فی الدهان هذا المخلوق ، موجود جسمی باسم الزبان که یَتَخَرخَرونَ(خر می کند) سیندرلا چه برسه به شما ، ولیکن فی السینه البعضی موجود یک دل صاب مرده اما هذا المخلوق بمثابه الچوپان الدروغگو و لا باور هیچ یک من الدخاتیر حرف هذا البیچاره و المفلوک .

 اما ارجع (برمی گردم ) باصل المطلب . انا اقول فی الاول المطلب که فی الدانشگاه کار بعض الاپسار تور الدخاتیر که فی الواقع هذه الموجود محتاج بالافسار ( باعث شرمندگی ، روم به دیوار) و البته همان دخاتیری که یَتَنَشنِشونَ (نشان می دهند ) چراغ السبز هم همچنین .  

موجود الثانی المورد العجیب فی الدوراننا که باعث الشگفتی کثیرا کثیر . هل (آیا) الاپسار یحب اینکه شبیه بالدخاتیر بشوند و یا بالعکس . دلیل هذه الگفته که دماغ بعض الاپسار عملیٌ و ابرو باعث البرش الدست و لب بمثابه .......و الموی الدم اسبی که واقعا فی هذه المورد باید گفت (هذه االاپسار .......) .

   کلیپ  موبایل کلیپ ایرانی عکس دختر و پسر عکسهای باهال بکن خانم داف داغ 

 کلیپ  موبایل کلیپ ایرانی عکس دختر و پسر عکسهای باهال بکن خانم داف داغ 

کلیپ  موبایل کلیپ ایرانی عکس دختر و پسر عکسهای باهال بکن خانم اس ام اس داف داغ