عکسهایی که از محلها، زمانها و مراسم مختلف توسط خودم تهیه شده . مطالب بی ربط و با ربطم هست . ببین ببر اما نظر مهمه نظر بده!!
یکشنبه 25 مرداد 1388
عکسهایی از منزل امام خمینی در خمین سری ۳

اینم سری سوم و آخر عکسهای خمین که مربوطند به محوطه ها و گلهای بنفشه باغچه ها 

  

حیاط اصلی یا بیرونی:

منزل امام خمینی  imam khomeini 

 کلیپ  موبایل کلیپ ایرانی عکس دختر و پسر عکسهای باهال بکن خانم داف داغ

کلیپ  موبایل کلیپ ایرانی عکس دختر و پسر عکسهای باهال بکن خانم داف داغ

بقیه اش رو هم ببینید:

همون حیاط: 

 منزل امام خمینی  imam khomeini 

 از یه زاویه دیگه: 

منزل امام خمینی  imam khomeini

اندرونی. اون چاه آب و چرخ آب کشی یادتونه؟ 

منزل امام خمینی  imam khomeini 

 اینم مسافر کوچولویی از بوشهر: 

منزل امام خمینی  imam khomeini

یکی از راههای کم کردن گرمای هوا: 

منزل امام خمینی  imam khomeini 

 اینم حیاط پشتی که بنظر یه خونه دیگه ست که اضافه شده و بنظر خودم قشنگترین حیاط بیت بود: 

منزل امام خمینی  imam khomeini

 این هم آخرین عکس سفرنامه خمین: 

منزل امام خمینی  imam khomeini 

                                                در پناه حق سبز و سربلند باشید

 کلیپ  موبایل کلیپ ایرانی عکس دختر و پسر عکسهای باهال بکن خانم داف داغ

کلیپ  موبایل کلیپ ایرانی عکس دختر و پسر عکسهای باهال بکن خانم داف داغ