عکسهایی که از محلها، زمانها و مراسم مختلف توسط خودم تهیه شده . مطالب بی ربط و با ربطم هست . ببین ببر اما نظر مهمه نظر بده!!
شنبه 5 دی 1388
تاسوعای حسینی

 امیر کشور دلهاست عباس 

به یکتایی قسم یکتاست عباس 

اگرچه زاده ام البنین است 

ولیکن مادرش زهراست عباس

محرم خون شمشیر

 

هر گلین عطری گلور عطر گل یاس اولماز 

هر داش عالم ده محال امریدی الماس اولماز 

بویوروب فاطمنین حقه طرفدار اوغلی 

جمله عالم منه قارداش اولا عباس اولماز