X
تبلیغات
زولا
عکسهایی که از محلها، زمانها و مراسم مختلف توسط خودم تهیه شده . مطالب بی ربط و با ربطم هست . ببین ببر اما نظر مهمه نظر بده!!
سه‌شنبه 17 فروردین 1389
جمله روز

هر بامداد آهویی از خواب بر میخیزد و میداند که از تند ترین شیر باید تندتر بدود ، وگرنه کشته خواهد شد و هر بامداد شیری از خواب برمیخیزد و میداند از تند ترین آهو باید تند تر بدود ، وگرنه از گرسنگی خواهد مرد. فرقی ندارد آهو باشی یا شیر ، آفتاب که برمیآید آماده دویدن باش