عکسهایی که از محلها، زمانها و مراسم مختلف توسط خودم تهیه شده . مطالب بی ربط و با ربطم هست . ببین ببر اما نظر مهمه نظر بده!!
دوشنبه 30 فروردین 1389
جمله روز ۴

در کلاس روزگار، درس های گونه گونه هست:  

درس دست یافتن به آب و نان! درس زیستن کنار این و آن. درس مهر. درس قهر، درس آشنا شدن. درس با سرشک غم و از هم جدا شدن! در کنار این معلمان و درس ها،  

در کنار نمره های صفر و نمره های بیست! یک معلم بزرگ نیز در تمام لحظه ها، تمام عمر! در کلاس هست و در کلاس نیست!  

نام اوست: مرگ!  

و آنچه را که درس می دهد <زندگی> است