عکسهایی که از محلها، زمانها و مراسم مختلف توسط خودم تهیه شده . مطالب بی ربط و با ربطم هست . ببین ببر اما نظر مهمه نظر بده!!
چهارشنبه 2 تیر 1389
جمله روز ۸

« تقدیر » تقویم افراد عادی است  

 اما «تغییر» تدبیر انسانهای عالی