عکسهایی که از محلها، زمانها و مراسم مختلف توسط خودم تهیه شده . مطالب بی ربط و با ربطم هست . ببین ببر اما نظر مهمه نظر بده!!
پنج‌شنبه 10 تیر 1389
عشق+پول !

آدم های پول پرست، پول را خدا، بانک را معبد، دسته چک را کتاب آسمانی، از جیب مردم پول در آوردن را عبادت، پرداخت بدهی را گناه و گرفتن طلب را جهاد می دانند. ……………………………………………………..

موقع گرفتن پول هیچ کس استخاره نمی کند، موقع پس دادن اش چرا.

……………………………………………….

پول و اعتماد به نفس رابطه ی مستقیمی دارند ولی خودشان خبر ندارند

………………………………..

همیشه حرف اول و آخر را پول نمی زند، اغلب می زند

……………………………………… 

دقیقاً از موقعی که برده داری لغو شد، انسان رسماً قیمت پیدا کرد و با پولی به مراتب کمتر خرید و فروش می شود.

……………………………………….

مهریه، یعنی تضمین وفاداری یک موجود بی وفا، با ضرب و زور پول