عکسهایی که از محلها، زمانها و مراسم مختلف توسط خودم تهیه شده . مطالب بی ربط و با ربطم هست . ببین ببر اما نظر مهمه نظر بده!!
چهارشنبه 8 دی 1389
جغرافی مردان !!!


آقایان در سن ١۴ تا ١٧ سال مانند کشور کره شمالی هستند که قدرتی ندارند ولی ادعای قدرت و سرکشی می کنند.

در سن ١٨تا ١٩سالگى، مثل هندوستان هستند که برای زندگی کردن ۴ راه پیش روی خود می بینند. یاکنکور یا سربازی،به عبارت بهتر (آشخوری) یابیشتر مواقع عاشق میشن و تا صبح واسه عشقشون شعر میگن و یاپایان زندگی و مرگ.

در سن ٢٠تا ٢٧ سالگى، مانند کانادا هستند که بسیار خون گرم و مهربان اوج جوانی، زیبا و دلربا، برای هر دختری خیلی زود ویزای پذیرش صادر می کنند. در این دوران در تمام مدت از طرف جنس مخالف زیر نظر هستن و برایشان دامهای زیادی گسترانده شده است.

بین سن ٢٧ تا ٣٢ سالگى، مانند ترکیه هستند بدین معنا که در دام گرفتارشده اند و فقط به حرف رئیس بزرگ که همان خانومشان باشد گوش می دهند. پر از عشق.

در سن ٣٢ تا ۴٠ سالگى، مثل ژاپن هستند که کاملا” کاری شده اند. آینده روشن را در فعالیت شبانه روزی می بینند.

بین ۴٠ تا ۵٠ سالگى، مانند روسیه هستند که بسیار پهناور، آرام و بسیار قدرتمند در جامعه و به عنوان راهنما و حلال مشکلات.

در سن۵٠ تا ۶۵سالگى، مانند کشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق هستند که با یک گذشته درخشان و بدون آینده.

بعد از ۶۵سالگى، شبیه عربستان هستندکه همگان فقط به خاطر مال و ثروت به آنها احترام می گذارند