عکسهایی که از محلها، زمانها و مراسم مختلف توسط خودم تهیه شده . مطالب بی ربط و با ربطم هست . ببین ببر اما نظر مهمه نظر بده!!
شنبه 2 خرداد 1388
عکسهایی از یزد 2 *** the pics from Yazd 2

در این پست سری دوم عکسهای یزد رو براتون به اکران عمومی در می آوریم!!!!! 

 عکسها مربوطند به مسجد جامع کبیر یزد

 

 

 ورودی اصلی مسجد:

مسجد جامع کبیر یزد 

 

ورودی پشتی مسجد: 

 مسجد جامع کبیر یزد 

 

 محراب مسجد: 

مسجد جامع کبیر یزد 

 

مناره ها در نمایی از داخل مسجد: 

 مسجد جامع کبیر یزد

 

نمایی از کاشیکاری مسجد: 

در این عکس قسمت زمستانی هم مشخصه

 مسجد جامع کبیر یزد

 

 

 

 بازهم ادامه دارد!!!