عکسهایی که از محلها، زمانها و مراسم مختلف توسط خودم تهیه شده . مطالب بی ربط و با ربطم هست . ببین ببر اما نظر مهمه نظر بده!!
جمعه 3 اردیبهشت 1389
جمله روز ۵

یک کاغذ سفید را هرقدر هم سفید و تمیز باشد کسی قاب نمیکند. 

 

برای ماندگاری باید حرفی برای گفتن داشته باشی