عکسهایی که از محلها، زمانها و مراسم مختلف توسط خودم تهیه شده . مطالب بی ربط و با ربطم هست . ببین ببر اما نظر مهمه نظر بده!!
پنج‌شنبه 13 خرداد 1389
جمله روز ۷

چهار چیز است که نمی‌توان آن‌ها را بازگرداند...  

1. سنگ ... پس از رها کردن!  

2. حرف ... پس از گفتن!  

3. موقعیت... پس از پایان یافتن!  

4. و زمان ... پس از گذشتن!