عکسهایی که از محلها، زمانها و مراسم مختلف توسط خودم تهیه شده . مطالب بی ربط و با ربطم هست . ببین ببر اما نظر مهمه نظر بده!!
شنبه 29 خرداد 1389
مدیریت زمان

تصور کنید بانکی دارید که در آن هر روز صبح ۸۶۴۰۰ تومان به حساب شما واریز میشود و تا آخر شب فرصت دارید تا همه پولها را خرج کنید. چون آخر وقت حساب خود به خود خالی میشود. در این صورت شما چه خواهید کرد؟  

هر کدام از ما یک چنین بانکی داریم: بانک زمان. هر روز صبح، در بانک زمان شما ۸۶۴۰۰ ثانیه اعتبار ریخته میشود و آخر شب این اعتبار به پایان میرسد. هیچ برگشتی نیست و هیچ مقداری از این زمان به فردا اضافه نمیشود. 

 ارزش یک سال را دانش‏آموزی که مردود شده میداند.  

ارزش یک ماه را مادری که فرزندی نارس به‏دنیا آورده میداند،  

ارزش یک هفته را سردبیر یک هفته‏ نامه میداند،  

ارزش یک ساعت را عاشقی که انتظار معشوق را میکشد،  

ارزش یک دقیقه را شخصی که از قطار جا مانده،  

و ارزش یک ثانیه را آنکه از تصادفی مرگبار جان به در برده، میداند.  

هر لحظه گنج بزرگی است، گنجتان را مفت از دست ندهید، باز به خاطر بیاورید که زمان به خاطر هیچکس منتظر نمیماند.   

دیروز به تاریخ پیوست. فردا معما است. و امروز هدیه است.